Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Nøyaktighet av åpne spørsmål i intervjuer med barn (prosjektbeskrivelse)

Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om nøyaktighet av åpne spørsmål mellom barn og barnehage- og skoleansatte for å avdekke omsorgssvikt, misbruk eller psykososiale problemer.

Sammendrag

Helsedirektoratet har bedt Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å gjennomføre en systematisk oversikt om nøyaktighet av åpne spørsmål mellom barn og barnehage- og skoleansatte for å avdekke omsorgssvikt, misbruk eller psykososiale problemer. Vi skal søke systematisk etter litteratur for å identifisere relevante studier, kritisk vurdere den metodologiske kvaliteten til inkluderte studier, oppsummere funn fra disse studiene og presentere funnene i form av en systematisk oversikt.

Om prosjektet