Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Negative konsekvenser av andres alkoholbruk (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Prosjektet fokuserer på et bredt spekter av negative konsekvenser av andres alkoholbruk, målt ved spørreskjemadata og kvalitative intervjuer.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Hensikten med prosjektet er tredelt:

  1. Kartlegge forekomsten av opplevde negative konsekvenser av andres rusmiddelbruk (inkludert alkohol, narkotika og sigaretter) og hvorvidt utbredelsen varierer på tvers av substans, og avhengig av respondentenes eget rusmiddelbruk og demografiske forhold.
  2. En mer detaljert kartlegging av negative konsekvenser av andres alkoholbruk og mulige forskjeller i undergrupper av befolkningen. Dette er et samarbeid mellom de nordiske landene hvor vi bruker sammenlignbare data fra RARHA (The European Joint Action on reducing alcohol related harm).
  3. Når oppleves andres alkoholbruk i det offentlige rom og i private sammenhenger som uproblematisk, og når blir andres alkoholbruk et problem? Disse spørsmålene blir belyst ved hjelp av kvalitative data fra fokusgruppeintervjuer.

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for Rusmiddeltiltak med Inger Synnøve Moan som prosjektleder, i samarbeid med forskere fra de andre nordiske landene.

Publikasjoner

Publikasjoner fra prosjektet:

Lund, I. O., Moan, I. S., & Storvoll, E. E. (2016). Harm from others' drinking: how problematic do people with and without experience of harm perceive it to be? International Journal of Drug Policy, 38, 43-49.

Scheffels, J., Moan, I. S., & Storvoll, E. E. (2016). Everything in moderation? A mixed methods study on perceptions of parents' drinking in the presence of children. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 33, 1-16.

Storvoll, E. E., Moan, I. S. & Lund, I. O. (2016). Negative Consequences of Other People's Drinking: Prevalence, Perpetrators and Locations. Drug and Alcohol Review, 35 (6), 755-762.

Moan, I. S., Storvoll, E. E., Sundin, E., Lund, I. O., Bloomfield, K., Hope, A., Ramstedt, M., Huhtanen, P., & Kristjánsson, S. (2015). Experienced Harm from Other Peoples' Drinking: A Cross-country Comparison. Substance Abuse: Research and Treatment, 9(2), 45–57.

Ramstedt, M., Sundin, E., Moan, I. S., Storvoll, E. E., Bloomfield, K., Hope, A., Kristjánsson, S. Lund, I. O. & Tigerstedt, C. (2015). Harm from heavy drinking of family and friends - a comparative study of the Nordic countries and Scotland. Substance Abuse: Research and Treatment, 9(2), 107-18.

Storvoll, E. E., Moan, I. S. & Rise, J. (2015). Predicting attitudes toward a restrictive alcohol policy: using a model of distal and proximal predictors. Psychology of Addictive Behaviors, 29 (2), 492-499.

Moan, I. S., & Storvoll, E. E. (2015). Passiv drikking – hva er det? Artikkel publisert på www.forebygging.no.

Andre relevante publikasjoner til samme tema:

Lund. I. O., Bukten, A., Storvoll, E. E., Moan, I. S., Skurtvedt, S., Handal, M., Nordfjærn, T., Brunborg, G. S. & Rossow, I. (2015). A Cohort Study on Long-Term Adverse Effects of Parental Drinking: Background and Study Design. Substance Abuse: Research and Treatment, 9 (2), 77-83. doi: 10.4137/SART.S23329.

Moan, I. S. (2013). Whether or not to ride with an intoxicated driver: Predicting intentions using an extended version of the theory of planned behaviour. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour1, 20, 193-205

Moan, I. S., Norström, T. & Storvoll, E. E. (2013). Alcohol use and drunk driving: the modifying effect of impulsivity. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 74 (1), 114-9.

Rossow, I. & Moan, I. S. (2012). Parental Intoxication and Adolescent Suicidal Behavior. Archives of Suicide Research, 16 (1), 73-84.

Moan, I. S. & Rise, J. (2011). Predicting intentions not to "drink and drive" using an extended version of the theory of planned behaviour. Accident Analysis and Prevention, 43, 1378-1384.

Storvoll, E. E., Rossow, I., Moan, I. S., Norström, T., Scheffels, J., & Lauritzen, G. (2010). Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk. SIRUS-rapport nr. 3/2010.

Rossow, I., Moan, I. S. & Natvig, H. (2009). Nære pårørende av alkoholmisbrukere: - hvor mange er de og hvordan berøres de? SIRUS-rapport nr. 9.