Hopp til innhold

Prosjekt

Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en systematisk oversikt om effekter for mor og barn av nedtrapping av vedlikeholdsbehandling med metadon eller buprenorfin under svangerskapet.


Sammendrag

Norske fagfolk er uenige i spørsmålet om hvorvidt kvinner som blir gravide mens de er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), bør få trappet ned vedlikeholdsmedikamentet (metadon eller buprenorfin), eller om de bør fortsette med vedlikeholdsbehandlingen. Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor og barn av nedtrapping sammenliknet med fortsatt vedlikeholdsbehandling under svangerskapet. 

Om prosjektet