Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nattlig veitrafikkstøy og barns søvn, kognisjon og overvekt (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nattlig veitrafikkstøy og barns søvn, kognisjon og overvekt (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Nattlig veitrafikkstøy og barns søvn, kognisjon og overvekt (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Er det en sammenheng mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og lengde og kvalitet på barns søvn? Og mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og barns hukommelse, oppmerksomhet og risiko for overvekt? Disse spørsmålene er det forsket lite på til nå, og de står derfor sentralt i dette prosjektet.


Sammendrag

Endel studier er gjort på voksne, og de få som er gjort på barn, tyder på at økte støynivåer om natten har sammenheng med svekket søvnkvalitet. Søvn ser ut til å være viktig for kognitive funksjoner som hukommelse og oppmerksomhet. Redusert søvnlengde er også forbundet med økt risiko for overvekt hos barn. Dermed kan det tenkes at økt nattestøy har sammenheng med dårligere søvn, som igjen kan være forbundet med svekket hukommelse og oppmerksomhet og med overvekt.

Prosjektet benytter data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).  Informasjon om søvn vil bli innhentet fra spørreskjemaer fylt ut av barnas mødre, fra intervjuer med barna selv og fra objektive målinger. Intervjuer og kognitive tester skal gjøres i samarbeid med prosjektet HELIX Barn og miljø. Nattestøynivåer utenfor barnas boliger blir beregnet, i tillegg til at noen støymålinger vil bli foretatt for å kunne si noe om hvor usikre beregningene er, og for å kunne forbedre måten støynivåer beregnes på. Samarbeidspartnere inkluderer flere forskere fra Storbritannia og Norge, blant annet fra SINTEF, Oslo kommune og Folkehelseinstituttet.

Prosjektet vil kunne bidra til økt kunnskap om hvordan barn, en sårbar gruppe, påvirkes av støy, og øke oppmerksomheten på hvor viktig det er å beskytte mennesker, og barn spesielt, mot støy.

Varighet

2012 - 2016

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Tilknyttet avdeling

Luftkvalitet og støy

Eksterne prosjektdeltakere

The Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Centre for Psychiatry, Queen Mary University of London, UK., University of Bergen, SINTEF IKT, Oslo kommune


Kontaktperson FHI

Gunn Marit Aasvang