Hopp til innhold

Prosjekt

Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt innen samhandling (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Dette prosjektet består av to separate læringsnettverk, det ene retter seg mot eldre og kronisk syke og det andre mot rus og psykisk helse.


Sammendrag

Dette prosjektet startet 1. mars 2011. Etter et lengre planarbeid mellom Helsedirektoratet, KS og det tidligere Kunnskapssenteret, nå Folkehelseinstituttet, ble det nasjonale kvalitetsforbedringsprosjektet utviklet til en satsing på å lage læringsnettverk for gode pasientforløp i kommunene. Dette er to parallelle satsinger som har separate læringsnettverk. Én satsing retter seg mot eldre og kronisk syke og en annen mot rus og psykisk helse.

Læringsnettverkene er en arena for gjensidig læring og bidrar med faglig påfyll og verktøy for forbedringer. Arbeidet har en visjon om å flytte oppmerksomhet fra spørsmålet «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?».

KS eier de tre satsingene som en oppfølging av kvalitetsavtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i gjennomføringen. KS, Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, FFO, Mental Helse og Folkehelseinstituttet er med i styringsgruppen. 

Om prosjektet