Hopp til innhold

Prosjekt

Vektutvikling hos barn og utvikling av spiseforstyrrelser - prosjektbeskrivelse

Publisert

Prosjektet ønsker å undersøke om vektutvikling i tidlig barndom representerer en risikofaktor for senere utviklingen av spiseforstyrrelser.


Sammendrag

Ved å undersøke om vektutvikling i barndommen er avvikende - før de første tegnene på en spiseforstyrrelse opptrer - vil vi få verdifull kunnskap om hvilken rolle potensielle metabolske og biologiske faktorer spiller inn i utviklingen av spiseforstyrrelser.

Dette prosjektet er viktig for å øke kunnskapen om biologiske faktorer inne spiseforstyrrelse, siden den eksisterende forskning i stor grad har fokusert på sosiokulturelle risikofaktorer.

Kunnskapen fra prosjektet vil bidra med kunnskap til å identifisere personer med høy risiko for å utvikle spiseforstyrrelser, og øke muligheten til å gripe inn tidlig med forebygging.

Om prosjektet