Hopp til innhold

Prosjekt

Tidlig fødsel, infeksjoner og risiko for spontan prematur fødsel i MoBa - prosjektbeskrivelse

Publisert

Dette prosjektet vil kartlegge populasjonen av prematurt fødende mødre i Den norske mor og barn-undersøkelsen og tilrettelegge for fremtidige studier om mekanismene bak prematur fødsel.


Sammendrag

I tillegg vil man estimere risikoen for spontan prematur fødsel etter mors rapporterte feberepisoder og infeksjoner under svangerskap.

Prosjektleder

Nils-Halvdan Morken, Sykehuset Telemark 

Samarbeidende institusjoner

  • Folkehelseinstituttet
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra  

Om prosjektet