Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «TeraEpi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • TeraEpi

Prosjekt

TeraEpi: Teratogene effekter av legemidler mot epilepsi i svangerskapet - hvilken rolle spiller epigenetikk og folsyretilskudd? - prosjektbeskrivelse

Publisert


Sammendrag

Epilepsi rammer nesten 1% av befolkningen, og de fleste trenger anfallsforebyggende legemidler. Én av 250 gravide kvinner har epilepsi og mange trenger legemidler daglig i svangerskapet for å forebygge epilepsianfall.

Til tross for at det er godt kjent at enkelte legemidler mot epilepsi kan skade fosteret, er underliggende årsaker og mekanismer lite kjent. Mangel på kunnskap forhindrer oss fra å kunne forebygge de mulige skadevirkningene fra legemidlene.

Målsetningen til TeraEpi er å avdekke mekanismene som ligger til grunn for fosterskadelige effekter av legemidler mot epilepsi. Én hypotese er at legemidlene forstyrrer de epigenetiske mønstrene hos fosteret. Litt forenklet kan man beskrive epigenetikk som genenes av- og på-knapper. Velfungerende epigenetisk regulering av genuttrykk er helt avgjørende for normal utvikling av fosteret.

I prosjektet skal vi undersøke epigenetiske mønstre i blodprøver fra navlestrengen og bruke genetiske markører i DNA fra mor, far og barn samlet inn i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). De genetiske og epigenetiske resultatene skal kobles til data om barnets utvikling rapportert av foreldrene, samt til opplysninger om graviditeten i Medisinsk Fødselsregister og til barnets skoleresultater lagret hos Statistisk Sentralbyrå. Vi ønsker å undersøke om det er en sammenheng mellom epigenetiske mønstre hos barn som har vært utsatt for legemidler i svangerskapet og barnets senere psykomotoriske utvikling. Til sammenligning undersøker vi også barn som ikke har vært eksponert for disse legemidlene.

Vi vil videre undersøke om endringene påvirkes av om mor har tatt folsyretilskudd under svangerskapet, og om folsyretilskudd kan ha en beskyttende effekt mot eventuelle senfølger fra bruk av legemidler i svangerskapet. Målet er at økt kunnskap om mekanismene bak fosterskadelige effekter av legemidler mot epilepsi kan gjøre behandlingen tryggere for mor og barn i framtiden.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=16013

Prosjektnummer

PDB 3096

Start

01.03.2021

Slutt

31.08.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 239237

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Oslo universitetssykehus

Prosjektleder