Hopp til innhold

Prosjekt

Spedbarnsgråt og søvnproblemer. Kort- og langtidsperspektiver - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi har lite kunnskap om mors psykiske helse når barnet gråter og har dårlig søvn, og om hvordan det går med disse barna på sikt.


Sammendrag

Unormal spedbarns gråt, ofte kalt kolikk, forekommer hos ca 20% av alle spedbarn i barnets første leveuker. Internasjonale studier viser at 20% av foreldre rapporterer problemer med spedbarns nattesøvn.

Gråt- og søvnproblemer i spedbarnsalder blir ofte nevnt sammen, men kjennetegnene er ulike; de forekommer i ulik fase av spedbarnstiden, har forskjellige årsaker og involverer oftest ikke de samme barna. Gråt og søvnproblemer i spedbarnstid betraktes som slitsomt men ufarlig. Imidlertid har vi lite kunnskap om mors psykiske helse når barnet gråter og har dårlig søvn, og om hvordan det går med disse barna på sikt.

Data fra den norske Mor og barn studien vil gi opplysninger om forekomsten av kolikk og søvnproblemer hos spedbarn; om sammenhengen mellom barnets gråt/søvnproblemer og mors psykososiale helse, samt langsiktige utviklingsmessige konsekvenser av gråt- og søvnproblemer fra spedbarnstiden til barnet er ca 5 år.

Samarbeidende institusjon 

  • Radiumhospitalet 

Prosjektleder

  • Randi Andenæs, OsloMet – storbyuniversitetet

Om prosjektet