Hopp til innhold

Prosjekt

Sjelden MoBa pilot - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hovedformål med undersøkelsen er å kartlegge forekomst og forløp av sjeldne diagnoser (<1:10000) basert på Norsk pasientregister.


Sammendrag

Undersøkelsen skal også beskrive symptombelastning og forløp hos personer med sjeldne diagnoser ved hjelp av spørreskjemadata fra den norske mor barn undersøkelsen (MoBa). MoBa spørreskjemadata vil kunne gi informasjon om symptombelastning og forløp på diagnosegrupper hvor man så langt har lite kunnskap og kompetanse med tanke på en tidlig og individuelt tilpasset tilrettelegging.

Om prosjektet