Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prevent IBD. Tidlige miljøfaktorer ved betennelsesaktige tarmsykdommer hos barn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prevent IBD. Tidlige miljøfaktorer ved betennelsesaktige tarmsykdommer hos barn

Prosjekt

Prevent IBD. Tidlige miljøfaktorer ved betennelsesaktige tarmsykdommer hos barn - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hensikten med studien er å identifisere nye og påvirkbare faktorer for framtidig inflammatorisk tarmsykdom (IBD).


Sammendrag

Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom (IBD: ulcerøs kolitt og Crohns sykdom) har økt blant barn og ungdom i den vestlige verden de siste tiåra. Sykdommen utgjør en stor og livslang belastning for pasienten, med redusert livskvalitet, påvirket helse og redusert forventet levealder. For samfunnet og helsetjenesten er tidlig uførhet samt kostnader ved behandling og oppfølging av stor betydning. Miljøfaktorer som kan forklare den økte forekomsten er ikke avklart, selv om noe forskning kan tyde på at sammensetningen av tarmens mikroflora fra tidlig i livet er viktig. Tidlig eksponering for antibiotika er assosiert med økt risiko for IBD. Dagens kunnskap om kosthold og kosttilskudd er svært begrenset, og kan tenkes å påvirke sykdomsrisiko gjennom tarmens mikroflora. Prospektive kohorter med gjentatt innsamling av data og biobankprøver omkring fødsel gir unike muligheter til å identifisere nye miljøfaktorer. I et skandinavisk samarbeid skal vi utnytte eksisterende kohorter og ressurser til å studere potensielle miljøfaktorer for IBD i ung alder. Prosjektet bygger på tidligere erfaring på bruk av disse kohortene for å studere immunmedierte sykdommer som starter i barndom og ungdom. Hensikten med studien er å identifisere nye og påvirkbare faktorer for framtidig IBD.

Hypotesene er at:

  1. mors kosthold i svangerskap og kostholdsmønstre tidlig i livet er assosiert med risiko for IBD
  2. jerninntak i svangerskap og tidlig barnealder og markører på jernmetabolisme i navlestrengsblod er assosiert med risiko for IBD
  3. inntak av vitamin D i svangerskap og tidlig barnealder og nivå av vitamin D i navlestrengsblod er assosiert med risiko for IBD
  4. infeksjoner og bruk av antibiotika/antipyretika tidlig i livet er assosiert med risiko for IBD.
  5. Sosioøkonomiske faktorer inkludert eksponering for røyk og psykologisk stress er assosiert med risiko for IBD.

Prosjektnummer

PDB 3132

Start

01.2022

Slutt

03.2027

Status

Pågående

Godkjenninger

Godkjent av REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. REKnr: 153328

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Universitetet i Oslo

Prosjektleder