Hopp til innhold

Prosjekt

Overgrep i barndommen og ikke-planlagt svangerskap - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi ønsker å undersøke om ikke-planlagt graviditet er forbundet med negative helseutfall hos barnet og utsetter mor for unødvendig risiko i forbindelse med graviditeten.


Sammendrag

Om lag 18% av alle gravide har vært utsatt for fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgrep i barndommen. Slike overgrep har vært assosiert med risikoatferd i voksen alder. Hvorvidt overgrep i barndommen har betydning for planlegging av graviditet, er ikke kjent.

For å redusere konsekvensene av ikke planlagt graviditet, er identifisering av kvinner med risiko for ikke planlagt graviditet viktig. Målet er å undersøke sammenhengen mellom overgrep i barndommen og planlegging av svangerskap.

Vi ønsker å undersøke om ikke-planlagt graviditet er forbundet med negative helseutfall hos barnet og utsetter mor for unødvendig risiko i forbindelse med graviditeten. Vi vil benytte spørreskjemadata fra 95 000 mødre og 75 000 fedre som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). MoBa har detaljert informasjon overgrep i barndommen, samt om graviditeten var planlagt. Vi vil koble dataene til Medisinsk fødselsregister.

Prosjektet er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Uppsala Universitet.

Project leader

  • Elisabeth Krefting Bjelland, Akershus universitetssykehus

Om prosjektet