Hopp til innhold

Prosjekt

Mors seleninntak og selenstatus under graviditet i forhold til graviditetsutfall og barnets helse - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke om gravide kvinners inntak av selen under svangerskapet påvirker svangerskapets lengde, samt barnets fødselsvekt, vekst og nevrologisk utvikling.


Sammendrag

Prosjektet vil også se på om inntaket av selen påvirker risikoen for tidlig fødsel eller svangerskapsforgiftning.

Prosjektet vil analysere data fra den norske mor- og barnkohorten (MoBa) og fra det medisinske fødselsregisteret. I MoBa har man også målt selen i blodet hos noen av kvinnene, og vi vil også undersøke om selenstatus under graviditet påvirker de ovenfor beskrevne resultatene.

Ideen om prosjektet startet da en genomforskningsforening fant at et gen i selenmetabolismen var assosiert med graviditetens varighet og risikoen for tidlig fødsel. Det har også blitt observert i tidligere studier at lavt inntak av selen under graviditeten er forbundet med redusert fødselsvekt og økt risiko for tidlig fødsel.

Om prosjektet