Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kort- og langtidseffekter av prenatal eksponering av mors angst på barnets oppførsel»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kort- og langtidseffekter av prenatal eksponering av mors angst på barnets oppførsel

Prosjekt

Kort- og langtidseffekter av prenatal eksponering av mors angst på barnets oppførsel - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet med dette prosjektet er å studere sammenhengen mellom eksponering for angst i svangerskapet og senere atferd hos barnet.


Sammendrag

Prosjektet skal også undersøke hvordan mors helse henger sammen med kosthold og hvilken betydning det kan ha for fosteret og barnets utvikling.

Forskning har vist en sammenheng mellom barnets eksponering for mors angst under svangerskapet og barnets senere atferd.

Tidligere forskning viser også at depresjon henger ofte sammen med dårlig kosthold. Nylig har en stor studie i England (ALSPAC) vist en tendens til at barn født av mødre som hadde et kosthold med lite fisk og mye mettet fett fikk utagerende atferdsproblemer som tenåringer. Derfor skal prosjektet også se på kosthold hos mor som inneholder høyt fett-innhold og høyt sukker som en prediktor for mors angst, og om dette har en effekt på symptomene uoppmerksomhet og overaktivitet hos barnet.

Metode

Prosjektet vil benytte ett «kvasieksperimentelt design» (søsken-design) for å undersøke sammenhengen mellom mors angst under svangerskapet og barnets atferd ved 6, 18 og 36 måneder etter fødsel. Prosjektet ser på tre hovedutfall hos barnet a) temperament (6mnd), b) emosjonelle vansker (36 måneder) og c) adferdsvansker (18+36 måneder). Prosjektet skal også se på uhelse/usunt kosthold i svangerskapet og symptomer på ADHD ved 36 måneder og ved fem år, og på fødselsvekt som utfall og eksternaliserende vansker ved fem år.

Det unike med dette prosjektet er nettopp at den benytter søsken for å kunne kontrollere for mulig påvirkning av genetiske faktorer. Prosjektet vil kunne sammenligne ett søsken der mor rapporterer høy angst, med søsken hvor samme mor ikke rapporterte høy angst.

Prosjektet vil først se på sammenhengen mellom eksponering for mors angst i svangerskapet og barnets atferds- og emosjonelle vansker i hele utvalget, og deretter se på denne sammenhengen i søskenutvalget.

Samarbeidende institutter

  • Folkehelseinstituttet
  • Universitetet i Oslo

Prosjektnummer

2194

Start

2016

Status

Pågående

Finansiering

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Prosjektdeltakere ved FHI

Per Minor Magnus

Yunsung Lee

Sven Ove Samuelsen