Hopp til innhold

Prosjekt

Kan oppmerksomhetsproblemer relatert til ADHD observeres ved 18 måneders alder? - prosjektbeskrivelse

Publisert

Prosjektets hovedmål er å øke kunnskaper om psykobiologiske interaksjons-effekter.


Sammendrag

Man vil undersøke om effekter for uoppmerksomhet- og hyperaktivitetsproblem i tilknytning til ADHD kan observeres allerede i barnets andre leveår. Et delmålet i studien er å se på sammenhengen mellom koffein- og nikotininntak under svangerskapet og ADHD-symptomer i barnets andre leveår, med vekt på vedvarende oppmerksomhetssvikt og uttrykt hyperaktivitet. 

Prosjektleder 

Anne Inger Helmen Borge, Universitetet i Oslo

Samarbeidende institusjoner 

Folkehelseinstituttet