Hopp til innhold

Prosjekt

Hvilke tilleggsfaktorer påvirker risiko for forsinket språkutvikling og autistiske trekk etter eksponering for antiepileptika i fosterlivet? En prospektiv kontrollert kohortstudie av barn av mødre med epilepsi - prosjektbeskrivelse

Publisert

Målet med prosjektet er å finne faktorer som forhindrer fosterskadelige effekter av epilepsimedisiner i svangerskapet.


Sammendrag

Mødre med epilepsi må ofte bruke epilepsimedisiner i svangerskapet for å hindre potensielt skadelige epileptiske anfall under graviditeten. Epilepsimedisiner kan gi økt risiko for forsinket språkutvikling og autistiske trekk hos barn som har blitt eksponert for dette i svangerskapet.

I dette prosjektet skal vi se på om B-vitaminet folat beskytter mot epilepsimedisinenes fosterskadelige effekter, samt hvilken betydning genetiske variasjoner i folatmetabolismen hos mor har for risiko for fosterskadelige effekter som følge av epilepsimedisiner. Vi skal også undersøke betydningen av andre faktorer som miljøfaktorer og ulike typer av epilepsimedisiner.

Om prosjektet