Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Genome-wide association study av essensielle og ikke-essensielle sporstoffer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Genome-wide association study av essensielle og ikke-essensielle sporstoffer

Prosjekt

Genome-wide association study av essensielle og ikke-essensielle sporstoffer - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hovedformålet med prosjektet er å identifisere genetiske varianter som er viktige for sporelementkonsentrasjon.


Sammendrag

Sporelementer spiller en viktig rolle for human helse, og deltar i en rekke biologiske prosesser. I tillegg er endring av sporelementnivåer blitt assosiert med flere sykdommer. Selv om akkumulering av sporelementer er påvirket av eksponering fra omgivelsene, er konsentrasjon av sporelementer også under genetisk kontroll grunnet mekanismer i absorpsjon, distribusjon, metabolisme og eliminasjon.

Hovedprosjektet er basert på data fra HUNT og det overordnede målet er å undersøke sammenhenger mellom sporelementer og genetisk variasjon i HUNT og bruke funn til å undersøke kausale sammenhenger mellom sporelementer og sykdom, komorbiditeter og andre risikofaktorer. Hoved analysene skal uføres i HUNT og data fra MoBa og ALSPAC skal benyttes som to uavhengige repliseringskohorter (dvs. ingen kobling til andre registre eller til HUNT data). Alle analyser skal skje i de ulike datakildene, og kun data på aggregert nivå (statistikk) fra MoBa og ALSPAC skal benyttes i meta-analyser med HUNT-data.

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kristian Hveem - NTNU

Prosjektnummer

PDB 2944

Start

22.03.2021

Slutt

28.01.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Godkjent av Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

NTNU

Prosjektleder