Hopp til innhold

Prosjekt

Forholdet mellom mors hyperkolesterolemi i svangerskap og kolesterolnivåer hos barnet - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hovedformålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom mors kolesterol i svangerskap og kolesterol hos barnet og undersøke sammenhengen med mors kost, barnets og mors kolesterol nivå.


Sammendrag

Hjerte- og karsykdom forårsaket av aterosklerose er sammen med kreft hovedårsaken til død i Norge og verden for øvrig. Høyt kolesterol er en av hovedårsakene til aterosklerose.

Økende forekomst av overvekt og fedme, særlig blant unge fertile kvinner, fører til at flere har økt kolesterol både før og under svangerskap.

Mors helse under svangerskapet påvirker fosterets risiko for å utvikle sykdom senere i livet. Nylig ble det vist at dyslipidemi før graviditet fører til dyslipidemi hos voksne barn og dette mønsteret kan sees hos barn allerede fra 9-10 års alder. Det er vist en sterk korrelasjon mellom barns kolesterolnivå og deres kolesterolnivå som voksne.

Hovedformålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom mors kolesterol i svangerskap og kolesterol hos barnet og undersøke sammenhengen med mors kost, barnets og mors kolesterol nivå.

Prosjektet har stor samfunnsverdi på grunn av den økende forekomsten av unge fertile kvinner med metabolske forstyrrelser under svangerskap. 

Samarbeidende institusjoner: 

  • Folkehelseinstituttet 
  • Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet
  • Radiumhospitalet 
  • Oslo universitetssykehus – Ullevål
  • Oslo Economics AS 
  • Erasmus University Medical Center 
  • Helsingfors universitet 

Om prosjektet