Hopp til innhold

Prosjekt

Læring og variabilitet i atferd hos førskolebarn – markør for tidlige tegn på ADHD? (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med dette prosjektet er å se på hvordan motivasjon virker på læring og atferd hos barn med ADHD. Prosjektet er et postdoktor-prosjekt og bruker informasjon fra 3-åringene i ADHD-studien.


Sammendrag

Colourbox
Colourbox

Hvordan blir små elementer til atferdsmønstre?

På grunnlag av teorier om de atferdsmessige og biologiske mekanismene som er involvert i læring, vil vi i dette prosjektet undersøke hvordan små elementer av atferd knyttes sammen til lengre kjeder og danner atferdsmønstre. Det er slike mønstre som ligger til grunn for all atferd vi har lært og utfører uten å tenke oss om; det vi kaller automatisert atferd.

Forskning tyder på at barn med ADHD har forandringer i nevrobiologiske funksjoner som styrer hvordan motivasjon virker på læring av slike kjeder og som gjør det vanskelig å lære lengre kjeder eller å kjede sammen hendelser som skjer med lengre mellomrom. Dette vil vi undersøke nærmere i dette prosjektet.

I løpet av undersøkelsesdagen ble det gjort videoopptak av 3-åringene i ADHD-studien mens de forsøkte å løse en eksperimentell oppgave. Barna fikk ingen hjelp i å løse oppgaven, annet enn at riktig handling utløste en belønning i form av lyd. Disse videoopptakene, sammen med de andre testresultatene, blir brukt for å se om det er forskjeller i bevegelsesmønstre og innlæring blant barn med og uten tegn på ADHD.

Noe av det som undersøkes er:

  1. Er førskolebarn med vansker knyttet til hyperaktivitet og impulsivitet mer sensitive for belønning enn andre, på samme måte som eldre barn med ADHD?
  2. I hvilken grad kan mål på variabilitet i atferd skille barn med ADHD-symptomer fra barn med andre psykiatriske symptomer og barn uten psykiatriske vansker?
  3. Vil barn med vansker knyttet til hyperaktivitet og impulsivitet vise økt variabilitet i atferden, kjennetegnet av kortere og mindre forutsigbare handlingskjeder, sammenliknet med barn i kontrollgruppen?
  4. Hvordan er sammenhengen mellom kliniske symptomer, variabilitet i atferd og belønningsmekanismer?

Funnene kan brukes til å forstå mer av hvordan barn med ADHD lærer, og slik kunne anvendes for å utvikle mer effektive tiltak for disse barna.

Involverte forskere

Postdoktor-kandidat: Heidi Aase

Prosjektet er et samarbeid med førsteamanuensis Espen Borgå Johansen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt med andre forskere tilknyttet ADHD-studien.

Om prosjektet