Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «KLIMAFORSK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • KLIMAFORSK

Prosjekt

KLIMAFORSK - prosjektbeskrivelse

Publisert

Effekt av ekstreme værhendelser på vannkvalitet og vannbåren sykdom.


Sammendrag

Klimaendringer fører til høyere temperaturer, økt nedbør og flere ekstreme værhendelser. Rent drikkevann er av svært stor betydning for folkehelsen, og det er begrenset med kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke drikkevannskvaliteten og risikoen for vannbåren sykdom.

Mål

Målet med prosjektet er å kartlegge sammenhenger mellom ekstremvær, drikkevannskvalitet og forekomst av mage- tarmsykdom for å kunne vurdere om de forventede klimaendringene vil øke risikoen for å bli syk på grunn av forurenset drikkevann. Økt kunnskap på dette området kan bidra til å belyse hvilke tilpasninger som bør gjøres innenfor denne sektoren for å kunne forebygge sykdom.

Fire arbeidspakker

Prosjektet har fire arbeidspakker. Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet har ansvar for arbeidspakke I og II, mens arbeidspakke III gjennomføres ved Statens Serum Institut i Danmark og arbeidspakke IV gjennomføres ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Ålesund. Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat bidrar også i prosjektet, blant annet med meteorologiske og hydrologiske data.

I arbeidspakke I-III undersøker vi: 

I) Sammenhenger mellom ekstremvær, hydrologi og rå- og renvannskvalitet i utvalgte vannverk.

II) Sammenhenger mellom ekstremvær og konsultasjoner for mage- tarmsykdom.

III) Sammenhenger mellom klima, ekstremvær og campylobacteriose, og projeksjon under ulike klimascenarier.

I arbeidspakke IV gjennomføres en:

IV) Kvantitativ mikrobiell risikoanalyse (QMRA) for å beregne sykdomsbyrde assosiert med drikkevann. 

Prosjektleder

Karin Nygård

Prosjektdeltakere ved FHI

Bernardo Rafael Guzmán Herrador

Line Vold

Richard Aubrey White

Vidar Lund

Wenche Fonahn

Jens Erik Pettersen

Linda Selje Sunde

Eksterne prosjektdeltakere

Eksterne arbeidspakker:

  • III) Steen Ethelberg og Katrin Gaardbo Kuhn, Statens Serum Institut, Danmark.
  • IV) Razak Seidu og Hadi Mohammed, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Ålesund.

Nasjonale samarbeidspartnere:

  • Hans Olav Hygen og Reidun Gangstø Skaland, Meteorologisk institutt.
  • Hege Hisdal og Wai Kwok Wong, Norges vassdrags- og energidirektorat.
  • Kjetil Furuberg, Norsk Vann.

Internasjonale samarbeidspartnere:

  • Margareta Löfdahl og Anneli Carlander, Folkhälsomyndigheten, Sverige.
  • Markku Kuusi, National Institute for Health and Welfare, Finland.
  • Gordon Nichols, Public Health England.
  • Joan M. Brunkard, Centers for Disease Control and Prevention, USA.

Prosjektnummer

60099

Program

KLIMAFORSK

Start

2015

Slutt

2018

Status

Avsluttet

Finansiering

Forskningsrådet sitt Stort program for klima (KLIMAFORSK).

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet