Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Kartleggingsoversikt over tilgjengelig oppsummert dokumentasjon om eksponering for kunstige søtstoffer og potensielle sammenhenger med appetittregulering og vektutvikling (prosjektbeskrivelse)

Målet med prosjektet er å klarlegge omfanget av og type tilgjengelig oppsummert forskning om eksponering for kunstige søtstoffer og potensielle relasjoner til regulering av appetitt og vektutvikling.

kunstige søtstoffer i tablettfform
Colourbox.com

Sammendrag

Det pågår en debatt om hvorvidt kunstige søtstoffer kan ha uønskede virkninger på metabolske utfall. Til tross for at inntak av kunstige søtstoffer ikke bidrar til energiinntaket, drøftes det om disse likevel kan øke risikoen for fedmeutvikling gjennom metabolske endringer. Dette er en protokoll for en kartleggingsoversikt over oversiktsartikler (reviews). Målet er å klarlegge omfanget av og type tilgjengelig oppsummert dokumentasjon om eksponering for kunstige søtstoffer og potensielle relasjoner til regulering av appetitt og vektutvikling. Vi vil identifisere hvilke kunstige søtstoffer som drøftes, studiedesign og eksperimentelle modeller som brukes, og sammenligninger, eksponeringsnivåer, endepunkter og hypoteser som blir presentert. Oversiktsartikler kan gi en bred oversikt over emner, hypoteser og forskningsspørsmål som anses aktuelle. Arksey og O'Malley sitt rammeverk med foreslåtte forbedringer vil benyttes som metode i kartleggingsoversikten. Alle typer oversiktsartikler vil bli inkludert. Vi vil søke i de elektroniske databasene Medline/PubMed, Embase, Cochrane Library, Epistemonikos, Web of Science og i grå litteratur etter oversiktsartikler publisert de siste 10 årene. To personer vil uavhengig av hverandre vurdere referansene. Vi vil hente ut og kartlegge data om karakteristika, rammer og omfanget av forskningen presentert i de inkluderte oversiktsartiklene.

Om prosjektet