Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Intervensjoner for redusert sykefravær og uførhet (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Prosjektet består av tre delprosjekt med betydelig delfinansiering av ulike aktører.


 • Varighet

  2012 – 2018

 • Status

  Avsluttet

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for helseovervåkning og selvmordsforebygging

 • Prosjektleder

  Leila Torgersen

 • Kontaktperson FHI

  Arnstein Mykletun

Har du funnet en feil?

Sammendrag

1. Det første delprosjektet tar sikte på å undersøke hvor mye av langvarig trygdeavhengighet blant unge som kan forebygges ved implementering av IPS-metoden. IPS står for Individual Placement and Support, på norsk Individuell jobbstøtte. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kompetansesenter for Arbeid og Psykisk Helse (KAPH) ved Helse Nord, og psykologspesialist Beate Brinchmann er PhD-stipendiat i dette delprosjektet. Metoder som anvendes er naturalistisk eksperiment, registerforskning, systematisk litteraturgjennomgang og metaanalyser, økonometriske metoder, og kvalitative metoder.

2. Det andre  delprosjektet kalles «NAV-legeprosjektet i Bergen», og er en randomisert kontrollert studie hvor halvparten av Bergens fastleger mottar veiledning i håndtering av vanskelige sykmeldingssaker. Veiledningen gis av NAVs rådgivende leger. Formålet med veiledningen er å øke bruken av gradert sykmelding (som alternativ til full sykmelding), redusere totalt sykefravær, øke andelen som kommer seg tilbake i arbeid, og derved også redusere andelen som søker om langvarige trygdeytelser (AAP og uføretrygd). Prosjektet er utvidet med en replikasjon i de fire største kommunene i Østfold.

3. Det tredje delprosjektet er en randomisert kontrollert studie gjennomført ved Diakonhjemmet sykehus. Pasienter som blir henvist for behandling av angst og depresjon i «Raskere tilbake» får tilbud om en av to typer kognitiv terapi. Formålet er å undersøke hvilken av terapiformene som gir best resultat for oppnåelse av intensjonen i «Raskere tilbake».

Prosjektet har flere samarbeidspartnere, blant annet Helse Nord HF, Universitetet i Tromsø, NAV Hordaland, NAV Østfold, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Diakonhjemmet sykehus, TNO i Nederland, Trimbos Institute i Nederland, London School of Economics, University of New South Wales i Sydney Australia, Universitetet i Oslo, samt Frischsenteret i Oslo.