Hopp til innhold

Prosjekt

Hyperbar oksygenbehandling av osteonekrose - prosjektbeskrivelse

Publisert

Folkehelseinstituttet skal på oppdrag fra Bestillerforum RHF/Nye metoder, undersøke effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved hyperbar oksygenbehandling av ostenekrose. Vi skal utarbeide en metodevurdering.


Sammendrag

Osteonekrose er en beinsykdom som kan utvikle seg slik at beinstrukturen i et eller flere ledd bryter sammen. Leddprotese er ofte det eneste som kan hjelpe pasienten tilbake til normal aktivitet i slike tilfeller. Hyperbar oksygenbehandling (HBO) er foreslått som et behandlingsalternativ som kan bidra til å stoppe utviklingen av osteonekrose og dermed unngå eller utsette behovet for leddprotese. Behandlingen innebærer at pasienten puster inn ren oksygen under forhøyet lufttrykk. Hensikten med denne metodevurderingen er å undersøke effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved HBO-behandling av osteonekrose.

Om prosjektet