Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Hvilke tegn og signaler som kan observeres av barnehage- og skolepersonell er assosiert med omsorgssvikt? (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Vi er bedt om å utarbeide en systematisk oversikt om hvilke tegn og signaler som er assosiert med omsorgssvikt hos barn og unge.

Gutt foran murvegg
Colourbocox.com

Sammendrag

Helsedirektoratet skal utarbeide «Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av bekymringer for barn i barnehage og skole». Ansatte i barnehage og i grunn- og videregående skole ser flest barn og unge over lang tid. De har derfor en unik mulighet til å oppdage tegn på omsorgssvikt. Vi er bedt om å utarbeide en systematisk oversikt om hvilke tegn og signaler som er assosiert med omsorgssvikt hos barn og unge. Kunnskapen skal brukes til å belyse spørsmålet om når personell skal handle på bekymring og gjøre en vurdering om saken skal tas videre til en annen instans.

Om prosjektet