Hopp til innhold

Prosjekt

Helsepersonells kommunikasjon om barns vektstatus: Hva er effektivt og hva er barns og foreldres erfaringer og preferanser? En «mixed methods» systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre en «mixed methods» systematisk oversikt av den empiriske forskningen om helsepersonells kommunikasjon av barns vektstatus til foreldre og barn.


Sammendrag

Mål med den systematiske oversikten

  1. Å vurdere effekter av kommunikasjonsmetoder og -strategier som brukes av helsepersonell for å informere foreldre og/eller barnet om at rutinemessige vekt- og høydemålinger identifiserte barnet som undervektig, overvektig eller med fedme, primært med fokus på effekter på kunnskap, holdninger, følelsesmessige reaksjoner og handling.
  2. Å utforske foreldres og barns synspunkter på, erfaringer med og preferanser for kommunikasjon med helsepersonell om barnets vekt etter rutinemessig vekt- og høydemålinger.

Fullstendig prosjektplan finnes til venstre i PDF-format.

Om prosjektet