Hopp til innhold

Prosjekt

Helseøkonomisk metodeutvikling (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet bidrar til å utvikle metoder som har særlig relevans for norske beslutningstakere, og bidra til å gjøre metoder for beregning av norske kostnadsposter åpne og tilgjengelige.


Sammendrag

Formål

Hensikten med dette prosjektet er å bidra til oppdatert kunnskap om pågående metodeutvikling innenfor fagfeltet økonomisk evaluering, og kunnskap om utbredelsen av metodene i anvendte studier:

i) Hvordan måles helsegevinster i form av kvalitetsjusterte leveår (QALYs)

ii) Hvilken praksis gjelder for beregning av ulike kostnadsposter 

iii) Hvordan kan man ta hensyn til vedtatte prioriteringskriterier

I samarbeid med andre helseøkonomiske fagmiljøer vil prosjektet bidra til å utvikle metoder som har særlig relevans for norske beslutningstakere, og bidra til å gjøre metoder for beregning av norske kostnadsposter åpne og tilgjengelige.

Om prosjektet