Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HELIX Barn og miljø (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • HELIX Barn og miljø (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

HELIX Barn og miljø (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Studien Barn og Miljø er en del av den europeiske studien HELIX (The Human Early-Life Exposome). I denne studien har vi undersøkt hvordan forskjellige faktorer i miljøet påvirker barnas helse i tidlig alder. Slike miljøfaktorer kan være forurensninger som finnes i maten vi spiser, i lufta vi puster inn eller i produkter vi påfører huden.

Barn som leker.jpg

Sammendrag

Formål

Et økende antall helseproblemer hos barn kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger. Med denne studien ønsker vi å få gode mål på miljøeksponering og barnets utvikling samt studere biologiske systemer i kroppen som kan være påvirket av miljøeksponering og eventuelt årsak til ulike helseproblemer.

Ny teknologi og nye verktøy innen eksponeringsberegninger, molekylær biologi og statistikk gjør det mulig å undersøke sammenhenger mellom barnas miljø og helse på en bedre måte.

HELIX Barn og Miljø er spesielt opptatt av å studere miljøeksponeringer fra flere ulike kilder som barn utsettes for tidlig i livet – fra unnfangelse og opptil 9-års alder – og koble dette til helse, vekst og utvikling som utgjør det såkalte ‘early-life exposome’ - nøkkelordet i HELIX-studien.

Hva gjør vi?

 • Kartlegger miljøet rundt barna, blant annet luftkvalitet, støynivå, tilgang til natur og parker
 • Kartlegger maten barna spiste og drakk samt hvor fysisk aktive barna var
 • Måler ulike miljøfaktorer i blod og urin
 • Undersøker hvordan arveanlegget kan påvirkes av ulike eksponeringer
 • Ser på sammenhengen mellom miljøpåvirkning og ulike helsemål som overvekt, lungefunksjon og barnets nevrologiske utvikling

Hvem fikk invitasjon til å delta i studien?

De som ble invitert til studien er også deltakere i Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa). De hadde barn mellom 7 og 9 år og bodde i Storoslo-området. De hadde allerede svart på endel spørreskjemaer om barnets helse og utvikling gjennom tidligere spørreskjemaer i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Vi trengte imidlertid mer detaljert informasjon om hvordan barnet hadde utviklet seg og hvilke miljøfaktorer barna ble utsatt for.

Alle MoBa barn i Oslo deltar

I tillegg til de om lag 300 som deltok i selve undersøkelsen på Folkehelseinstituttet, er også tidligere innhentede spørreskjemaopplysninger fra alle MoBa barn i Oslo inkludert i studien. Hensikten er å få mer kunnskap om hvordan miljøfaktorer i utemiljøet slik som trafikkstøy, luftforurensning, stråling og tilgang til grøntområder, det såkalte utendørs eksposomet, påvirker barns utvikling og helse.

Hva måtte deltakerne gjøre?

Ved deltakelse i studien ble barnet invitert til en undersøkelse på Folkehelseinstituttet. Hele besøket varte i ca 2 timer. Dette gjorde vi:

 1. Målte barnets høyde, vekt, midje og kroppssammensetning
 2. Målte barnets lungekapasitet (spirometri)
 3. Målte barnets blodtrykk
 4. Tok blodprøve av barnet
 5. Testet barnets nevrologiske utvikling gjennom en spill-basert PC-test
 6. Stilte barnet noen enkle spørsmål knyttet til søvn (eget samtykkeskjema)
 7. Ba foreldrene svare på spørreskjema om barnets kosthold, fysiske aktivitet, helse og tilgang til natur og parker samt utføre en enkel pc-test i likhet med barna

På forhånd fikk deltakerne informasjonsmateriell i posten der vi ba om at de :

 • Tok to urinprøver fra barnet.
 • Fylte ut et enkelt spørreskjema om barnet.

Hva skjer nå med prøvene og informasjonen?

Opplysninger vi samlet inn skal kun brukes til forskning. Forskere ved Folkehelseinstituttet vil analysere data i samarbeid med europeiske partnere i prosjektet. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. En kode knytter opplysninger og prøver sammen.

Kun prosjektleder og forskningssykepleier har tilgang til navn og adresse til deltakerne. Alle resultater fra prosjektet vil bli presentert på gruppenivå, slik at det ikke er mulig å identifisere enkeltdeltakere i resultatene av studien når disse publiseres.

Blod og urinprøver som blir tatt, blir lagret i en forskningsbiobank ved Folkehelseinstituttet. Deltakere gir også samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultater inngår i biobanken.

Resultater fra studien vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter og på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Start

2013

Slutt

2017

Status

Avsluttet

Finansiering

HELIX

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Kristine Bjerve Gützkow


Kontaktperson FHI

Kristine Bjerve Gützkow