Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HELIX Gravid og miljø (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • HELIX Gravid og miljø (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

HELIX Gravid og miljø (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Studien Gravid og Miljø vil gi mer kunnskap om miljøfaktorer hvor eksponeringen varierer mye. Den er en del av den europeiske studien HELIX (The Human Early-Life Exposome). I HELIX skal vi undersøke hvordan barns utvikling og helse kan påvirkes av ulike kombinasjoner av miljøpåvirkninger, fra fosterliv til tidlig barndom.

gravid, grønnsaker, mat
Foto: Colourbox.com

Sammendrag

Om studien

Enkelte miljøfaktorer er stabile over tid, og én blodprøve eller urinprøve kan gi et godt bilde av eksponeringen. For miljøfaktorer hvor eksponeringen varierer mye i løpet av dagen eller fra dag til dag, vil derimot en enkeltprøve gi et unøyaktig bilde av den totale eksponeringen. Studien Gravid og Miljø vil gi mer kunnskap om denne type miljøfaktorer.

Studien har kartlagt ulike miljøpåvirkninger som gravide kvinner utsettes for. Den har undersøkt en rekke miljøkjemikalier, luftforurensning, støy og UV-stråling hos gravide bosatt i Oslo.

For å kunne kartlegge ulike miljøpåvirkninger som gravide kvinner utsettes for, har vi utført en grundig undersøkelse av eksponeringen for en rekke miljøkjemikalier, luftforurensning, støy og UV-stråling.

Ettersom miljøpåvirkning i stor grad er avhengig av hvor mye vi oppholder oss utendørs, hvor fysisk aktive vi er og hvilke transportmåter vi benytter oss av, inngikk dette også i kartleggingen.

Hva innebar studien for deltakerne?

Undersøkelsen har foregått i to perioder hvor hver periode varte i en uke. I de to adskilte ukene ba vi de gravide om å:

  • Fylle ut en dagbok for kosthold, for bruken av kosmetikk og kroppspleieprodukter, for medisinbruk og reise og transportmåter.
  • Bruke en smarttelefon, aktivitetsmåler og UV-måler for å registrere fysisk aktivitet og UV-stråling. De skulle også gå med en partikkelmåler det siste døgnet.
  • Samle urinprøver 2-3 ganger per dag.
  • Gi en blodprøve på slutten av begge ukene.

Vi gjennomførte totalt tre besøk i løpet av en undersøkelsesuke. For å kunne delta måtte kvinnene ha fylt 18 år, være bosatt i Oslo eller enkelte steder i Akershus mens undersøkelsen varte.

Deltakerne fikk en kompensasjon for utgifter og ulemper på kr. 500.

Personvern

Opplysninger som ble registrert er:

  • informasjon om mors eksponering for en rekke miljøkjemikalier, luftforurensning, støy og UV-stråling
  • informasjon som for eksempel barnets fødselsvekt, hodeomkrets, kroppslengde og barnets tilstand etter fødselen ble hentet ut fra Medisinsk fødselsregister.

Forskere ved Folkehelseinstitutt analyserer nå prøver og data i samarbeid med de europeiske partnerne i prosjektet. Folkehelseinstitutt ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig.

Internasjonalt samarbeid

Det er utført en tilsvarende kartlegging av miljøpåvirkning for gravide også i Spania og Frankrike. Totalt 150 kvinner fra Spania, Frankrike og Norge har deltatt. Folkehelseinstitutt har vært ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen.

Program

HELIX

Start

2014

Status

Pågående

Finansiering

HELIX

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Berit Brunstad Granum


Kontaktperson FHI

Berit Brunstad Granum

Berit Granum