Hopp til innhold

Prosjekt

Genetiske og miljømessige risikofaktorer for utviklingsforstyrrelser med vekt på oppmerksomhet/hyperaktivitet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å identifisere genvarianter som er årsaksmessig forbundet med ADHD og andre relaterte utviklingsforstyrrelser som oppstår i barnealder, og hvordan disse virker sammen med miljøfaktorer. Dette vil bli studert både for sykdomsgrupper og for symptomer uavhengig av diagnoser. Prosjektet vil dermed gi økt kunnskap om årsaker og mekanismer for utvikling av ulike lidelser.


Sammendrag

Colourbox
Colourbox

I dette prosjektet blir analyser av biologisk materiale (DNA, arvestoff fra blod) brukt sammen med kliniske karakteristika og informasjon om miljøforhold for å studere genetiske og miljømessige risikofaktorer som er assosiert med ADHD og relaterte utviklingsforstyrrelser og symptomer.

Prosjektet bruker informasjon som har blitt samlet inn fra 3-åringene som er med i ADHD-studien. Dette utvalget er rekruttert fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), og består av 1200 meget grundig undersøkte førskolebarn der kliniske kjennetegn og utvikling over tid er beskrevet. Fra MoBa bruker forskerne biologisk materiale og informasjon om miljøforhold under svangerskapet og etter fødsel.

Med de genetiske analysene ønsker forskerne å identifisere genetiske varianter, både sjeldne kopitallsvarianter, såkalte CNV, og vanlige enkelt-nukleotidvarianter (SNP) som kan forbindes med ADHD-symptomer. Det vil brukes helgenom assosiasjonsanalyse, som i dag er den metoden som gir best mulig ressursutnyttelse og der et stort antall vanlige genvarianter kan undersøkes samtidig. Prosjektet innebærer ikke en fullstendig kartlegging av arvestoffet, såkalt sekvensering.

Gjennom disse analysene håper vi å finne ut mer om hvilke genetiske faktorer som er relatert til diagnose, men også hvilke som er relatert til ulike kliniske trekk uavhengig av diagnose. Det vil også bli gjort analyser for å studere interaksjoner mellom gener og miljø.

Involverte forskere

Prosjektet er et samarbeid mellom ADHD-studien og andre forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) og TOP-studien ved Oslo universitetssykehus (OUS). Blant de involverte forskerne er: Ole Andreassen (TOP-studien, OUS), Srdjan Djurovic (TOP-studien, OUS), Pål Zeiner (ADHD-studien, OUS), Heidi Aase (ADHD-studien, FHI), Ted Reichborn-Kjennerud (FHI) og Gun Peggy Knudsen (FHI).