Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

FS datainnsamling for PasOpp 2015 (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Prosjektet er databehandler for helseforetak som deltar i to av Kunnskapssenterets prosjekter.

Sammendrag

Prosjektet er databehandler for helseforetak som deltar i Kunnskapssenterets prosjekter:
•    1052 - Pasienterfaringer med norske sykehus 2015 og
•    1053 - Pasienterfaringer med norske sykehus 2015 - Sengepostnivå Helse Sør-Øst

Kunnskapssenteret inngår databehandleravtaler med deltakende helseforetak (HF). Dataene skal håndteres i hht konsesjoner fra Datatilsynet, dispensasjon fra taushetsplikt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og avtale mellom bestillende Helseforetak og Kunnskapssenteret for kvalitetsforbedringsprosjekter 1052 og 1053.

Prosjektet er også programvareleverandør til deltakende helseforetak (HF) og Kunnskapssenterets prosjekter 1052 og 1053. Prosjektet utvikler og drifter datainnsamlingsopplegg etter kravspesifikasjon, men i samsvar med muligheter gitt i Forskning i sykehus-systemet (FS-systemet).

Prosjektet skal legge til rette for utlevering av helseopplysninger fra helseforetakenes Pasient administrativ systemer (PAS-systemer) om innlagte pasienter fra alle norske somatiske sykehus til Kunnskapssenterets prosjekter 1052 og 1053. Datagrunnlaget ble innsamlet for pasienter utskrevet fra somatiske sykehus i perioden 08.09.2015−30.11.2015.

Prosjektet skal kvalitetssikre innhentet data og dokumentere at det foreliggende datauttrekket er en dekkende og presis gjenspeiling av data i sykehusenes PAS-systemer samt koble dem sammen med pasientenes svar gitt på papirskjema og/eller elektronisk svar.

Kunnskapssenterets datainnsamlings prosjekt 1056 mottar identifiserbare opplysninger.
Kunnskapssenterets forskningsprosjekter 1052 og 1053 mottar avidentifiserte opplysninger.

Om prosjektet