Hopp til innhold

Prosjekt

Forebyggende tiltak for personer med psykiske lidelser (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi skal utarbeide en systematisk oversikt om effekter av forebyggende tiltak rettet mot levevaner som påvirker den psykiske og somatiske helsen til personer med psykiske lidelser.


Sammendrag

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet har mottatt et forslag om å utarbeide en systematisk oversikt om effekter av forebyggende tiltak rettet mot levevaner som påvirker den psykiske og somatiske helsen til personer med psykiske lidelser. Vi vil systematiske søke etter studier og oppsummere funn fra disse i form av en systematisk oversikt. 

Du kan lese hele prosjektplanen ved å laste ned pdf-filen til venstre.

Om prosjektet