Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folat og fettsyrer som årsak til forsinket språkutvikling (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folat og fettsyrer som årsak til forsinket språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Folat og fettsyrer som årsak til forsinket språkutvikling (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Med dette prosjektet ønsker vi å finne årsaker til alvorlige lidelser som autisme og attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD). Disse diagnosene stilles ofte i forbindelse med skolestart, men symptomene er til stede mye tidligere. Et tidlig symptom hos mange av barna som får en autisme- eller ADHD-diagnose er forsinket språkutvikling. Vi har derfor valgt å se spesielt på de barna som rapporteres å ha forsinket språkutvikling ved treårsalder.


Sammendrag

Vi vet lite om årsaken til autisme og ADHD, men nyere forskning tyder på at miljøfaktorer svært tidlig i livet spiller en betydelig rolle. Disse lidelsene kalles gjerne nevropsykologiske utviklingsforstyrrelser (NU), og som navnet gjenspeiler antar man at den tidlige utviklingen av nervesystemet er blitt forstyrret. Man tror at de aller første månedene i fosterlivet er spesielt viktig og det er vist sammenhenger mellom en rekke miljøfaktorer i svangerskapet (for eksempel ernæring, infeksjoner, psykologisk stress, ulike toksiner, tungmetaller, samt generelt komplikasjoner under svangerskap og fødsel) og økt risiko for NU hos barnet. For normal utvikling av nervesystemet er adekvat inntak av folat og fettsyrer helt essensielt. Kvinner med lavt folat inntak har økt risiko for å føde barn med nevrologiske misdannelser. Fettsyrer utgjør på sin side mer enn halvparten av hjernens tørrvekt og har betydning for utvikling og modning av nervesystemet. Enkelte mødre vil ha en forstyrrelse i folat metabolismen (genetisk polymorfisme) som fører til lavere nivåer av folat. Denne studien vil vise hvorvidt kvinner som har høyt inntak av folat, gjennom mat eller tilskudd, ”omgår” en slik forstyrrelse og hvorvidt dette påvirker sannsynligheten for å utvikle NU hos barna.

Datamaterialet vårt er fra Den norske mor og barn-undersøkelsen som er en longitudinell studie av 100 000 svangerskap hvor det samles inn en rekke data om eksponeringsvariabler, fra tidlig i graviditeten. Det tas blodprøver av mor, far og barn, og barnets utvikling følges jevnlig med spørreskjemaer etter fødselen. Denne studien gjør det mulig å undersøke betydningen av miljøfaktorer i svangerskapet, og vi vil se spesielt på betydningen av mors ernæring under svangerskapet for senere risiko for utvikling av NU hos barnet. Studien gir en unik mulighet til å undersøke samspillet mellom gener, miljøfaktorer og kritiske tidspunkt – såkalt timing.

Prosjektets målsetting er tredelt:

  1. Kartlegge mors inntak av folat og fettsyrer under svangerskapet, og barnets inntak gjennom morsmelk og fast føde de første leveår
  2. Kartlegge språkutviklingen til disse barna ved treårsalder
  3. Kartlegge B-vitamin markører og teste for polymorfismer i biologisk materiale hos 500 trioer (mor, far og barn).

 For å kunne forske på årsaker til sjeldne tilstander som for eksempel autisme er man helt avhengig av store datamaterialer, og det finnes ingen studier som er bedre egnet til dette enn Den Norske Mor & Barn Undersøkelsen. I verdens sammenheng er Den Norske Mor & Barn undersøkelsen helt unik. Studien har blitt utformet med tanke på å kunne teste spesifikke etiologiske hypoteser ved å estimere sammenhengen mellom eksponering (inkludert genetiske faktorer) og sykdommer. Hovedmålet er å kunne forebygge.

Målgruppen for prosjektet er gravide kvinner og barna disse bærer. Fosteret kan ha en nedarvet genetisk predisposisjon for NU, og miljøfaktorer kan virke både beskyttende og utløsende for hvorvidt denne slår igjennom.  En kartlegging av relevante gener og miljøfaktorer vil vise om det er mulig å forebygge alvorlige lidelser som autisme og ADHD ved å gi tilskudd av folat og fettsyrer til mor.

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Nasjonalt Folkehelseinstitutt


Kontaktperson FHI

Christine Roth, Per Magnus