Hopp til innhold

Prosjekt

Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.


Sammendrag

Deltakere blir rekruttert gjennom www.slutta.no og innringere til
Røyketelefonen. Personene følges over ett år. Etter 6 og 12 måneder kartlegges
deltagernes bruk av tobakk (røyk og snus), metoder og hjelpemidler brukt i
tidligere og nåværende slutteforsøk, samt utfallet av slutteforsøket/ene.
Oppfølging skjer med elektronisk spørreskjema (gjennomført av Norfakta
Markedsanalyse AS).

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for rusmiddeltiltak med Elisabeth Kvaavik som prosjektleder

Om prosjektet