Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

European Observatory Health Systems Policy Monitor (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


The Observatory skal støtte og fremme kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene i Europa.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

The European Observatory on Health Systems and Policies er et internasjonalt partnerskap i regi av WHOs regionskontor for Europa, der Kunnskapssenteret representerer Norge. Organisasjonen skal støtte og fremme kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene i Europa. The Observatory publiserer systematiske oversikter for hvert enkelte land, samt tematiske studier, policy briefs og analyser av helsesystemer. Flere ikke-europeiske land som Japan, Canada og USA deltar aktivt.

I 2013 hadde Kunnskapssenteret for første gang ansvaret for å beskrive det norske helsetjenestesystemet i rapportserien Health Systems in Transition (HIT). Rapporten er på engelsk og inneholder en detaljert beskrivelse av helsesystemet, etablerte helsereformer og nye initiativ. Rapporten er også publisert på norsk.

The Health Systems and Policy Monitor (HSPM) er et internasjonalt nettverk for medlemslandene. Det drifter en nettside med relevante oppdateringer av informasjonen i HiT-rapportene, samt at en kan lage egne avgrensede rapporter ved å velge informasjon og land man ønsker å sammenligne.