Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «SpIDnet II (yngre enn 65 år)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • SpIDnet II (yngre enn 65 år)

Prosjekt

SpIDnet II (yngre enn 65 år) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Europeisk samarbeidsprosjekt om direkte og indirekte effekt av pneumokokkvaksine. Prosjektene I-MOVE+ og SpIDnet II er komplementære og kan ses i sammenheng, men har ulik finansiering og dekker ulike aldersgrupper ( 65 år). Det gjøres analyser både på europeisk og nasjonalt nivå.


Sammendrag

Europeisk studie

Prosjektbeskrivelse europeisk SpIDnet II 

Dette er en europeisk multisenterstudie der Norge er ett av 10 partnerland. Formålet med studien er å styrke overvåking av systemisk pneumokokksykdom i Norge og Europa. Gjennom bedre overvåking kan beskyttende effekt av pneumokokkvaksinasjon beregnes. Prosjektslutt er oktober 2019.

Franske Epiconcept er koordinator for både  I-MOVE+ og SpIDnet II. Norge deltar med data om sykdomsforekomst av invasiv pneumokokksykdom og informasjon om vaksinasjon i Norge 2015-2017. Systemisk pneumokokksykdom er en nominativt meldepliktig infeksjon og studien tar utgangspunkt i helseregisterdata samlet inn ved overvåking av pneumokokksykdom i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), informasjon fra Norsk Pasientregister (NPR) og egensamlede data om vaksinasjonsdekning blant personer med invasiv pneumokokksykdom.

Partnere i prosjektet har blitt oppfordret til å tilpasse studieprotokollene for studier i eget land. Studiene i Norge har derfor en generisk del som er felles for de europeiske partnerne/samarbeidslandene i prosjektene, og en norsk del som omfatter analyser av overvåkingsdata fra en lengre tidsperiode og med en senere sluttdato.

Norske oppfølgingsstudier

Prosjektbeskrivelse SpIDnet Norway

Formålet er sammenfallende som for I-MOVE+ Norway, men tar utgangspunkt i tilfeller med invasiv pneumokokksykdom yngre enn 65 år. For barn vil vi også be om informasjon om vaksinasjon fra SYSVAK. Prosjektslutt er 31.12.2021.

Publikasjoner

Savulescu C, Krizova P, Lepoutre A, et al. Effect of high-valency pneumococcal conjugate vaccines on invasive pneumococcal disease in children in SpIDnet countries: an observational multicentre study. Lancet Respir Med 2017;5(8):648-56. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30110-8

Hanquet G, Krizova P, Valentiner-Branth P, et al. Effect of childhood pneumococcal conjugate vaccination on invasive disease in older adults of ten European countries. Implications for adult vaccination. Thorax 2018;Accepted

Slutt

Desember 2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

https://www.epiconcept.fr/

Kontakt