Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «I-MOVE+ (personer 65 år eller eldre)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • I-MOVE+ (personer 65 år eller eldre)

Prosjekt

I-MOVE+ (personer 65 år eller eldre) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Europeisk samarbeidsprosjekt om direkte og indirekte effekt av pneumokokkvaksine. Prosjektene I-MOVE+ og SpIDnet II er komplementære og kan ses i sammenheng, men har ulik finansiering og dekker ulike aldersgrupper ( 65 år). Det gjøres analyser både på europeisk og nasjonalt nivå.


Sammendrag

Europeisk studie

Prosjektbeskrivelse europeisk I-MOVE+

Dette er en europeisk multisenterstudie der Norge deltar sammen med 13 prosjektsteder i 10 ulike land. Studien har som formål å beregne beskyttende effekt av ulike pneumokokkvaksiner hos eldre i Norge og Europa. Studien er finansiert av H2020 under grant agreement No 634446. Prosjektslutt er oktober 2018.

Franske Epiconcept er koordinator for både  I-MOVE+ og SpIDnet II. Norge deltar med data om sykdomsforekomst av invasiv pneumokokksykdom og informasjon om vaksinasjon i Norge 2015-2017. Systemisk pneumokokksykdom er en nominativt meldepliktig infeksjon og studien tar utgangspunkt i helseregisterdata samlet inn ved overvåking av pneumokokksykdom i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), informasjon fra Norsk Pasientregister (NPR) og egensamlede data om vaksinasjonsdekning blant personer med invasiv pneumokokksykdom.

Partnere i prosjektet har blitt oppfordret til å tilpasse studieprotokollene for studier i eget land. Studiene i Norge har derfor en generisk del som er felles for de europeiske partnerne/samarbeidslandene i prosjektene, og en norsk del som omfatter analyser av overvåkingsdata fra en lengre tidsperiode og med en senere sluttdato.

Norske oppfølgingsstudier

Prosjektbeskrivelse I-MOVE+ Norway

Formålet med studien er å estimere den indirekte effekten av pneumokokkvaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet på insidensen av invasiv pneumokokksykdom hos eldre med eller uten medisinske risikofaktorer i Norge, etter endringen fra PCV7 til PCV13 i barnevaksinasjonsprogrammet. Studien tar utgangspunkt i meldte tilfeller av invasiv pneumokokksykdom til MSIS i perioden 2009-2017, blant personer som er 65 år eller eldre. Informasjon kobles med data fra NPR og Folkeregisteret, samt informasjon om vaksinasjon innhentet i den generiske I-MOVE+ studien. Prosjektslutt er desember 2021.

Publikasjoner

Savulescu C, Krizova P, Lepoutre A, et al. Effect of high-valency pneumococcal conjugate vaccines on invasive pneumococcal disease in children in SpIDnet countries: an observational multicentre study. Lancet Respir Med 2017;5(8):648-56. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30110-8

Hanquet G, Krizova P, Valentiner-Branth P, et al. Effect of childhood pneumococcal conjugate vaccination on invasive disease in older adults of ten European countries. Implications for adult vaccination. Thorax 2018

Slutt

Desember 2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

https://www.epiconcept.fr/

Kontakt