Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Eksponering for miljøgifter i svangerskapet og risiko for ADHD (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Forskning tyder på at eksponering for miljøgifter under svangerskapet kan ha konsekvenser for barnets nevrologiske utvikling. Målet med dette prosjektet er å undersøke om eksponering for utvalgte miljøgifter i fosterlivet bidrar til utvikling av ADHD-symptomer i førskolealder.


  • Status

    Pågående

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Colourbox
Colourbox

Miljøgifter som ftalater, fenoler og organofosfater finnes i en rekke dagligdagse produkter. Flere studier har knyttet slike miljøgifter til kognitive vansker og atferdsvansker hos barn. Likevel har ingen funnet en direkte sammenheng mellom spor etter miljøgifter i biologisk materiale og klinisk bekreftede symptomer. Dette prosjektet skal derfor bruke informasjon fra de kliniske undersøkelsene av 3-åringene som er med i ADHD-studien sammen med urinprøver som er tatt av mødrene i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) under svangerskapet, for å se om det er sammenhenger mellom barnas kliniske symptomnivå og mors nivå av miljøgifter i urinen.

Enkelte miljøgifter kan også påvirke mors stoffskifte og føre til lavt nivå av tyroksin under svangerskapet. Det er antatt at tyroksin er involvert i hvordan miljøgifter påvirker utviklingen av nervesystemet, og dette vil undersøkes nærmere i dette prosjektet. Det er også funnet tegn på at genvarianter av et enzym som er knyttet til stoffskiftet kan påvirke sammenhengen mellom organofosfater og ADHD. Enzymet kan ha lav eller høy aktivitet, og dette vil i teorien påvirke hvor sterk påvirkningen av organofosfater faktisk blir. Dette vil også bli undersøkt nærmere i prosjektet.

Kombinasjonen og omfanget av data fra MoBa og ADHD-studien er unik, med omfattende spørreskjemadata, biologisk materiale og grundige kliniske undersøkelser av et underutvalg. Ved å utnytte denne muligheten til å sette sammen klinisk informasjon av høy kvalitet, med informasjon om genetisk variasjon og miljøfaktorer, vil prosjektet kunne tilføre ny kunnskap til feltet. Blant annet kan det bidra til økt kunnskap om ulike kliniske undergrupper av ADHD.

Involverte forskere

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved University of North Carolina (UNC) i USA, National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) i USA, samt forskere i ADHD-studien ved Folkehelseinstituttet(FHI)/Oslo universitetssykehus (OUS). Blant de involverte forskerne er: Stephanie Engel (UNC), Amy Herring (UNC), Steve Reznick (UNC), Matt Longnecker (NIEHS), Jane Hoppin (NIEHS), Heidi Aase (ADHD-studien, FHI), Pål Zeiner (ADHD-studien, OUS), Gun Peggy Knudsen (FHI) og Ted Reichborn-Kjennerud (FHI).