Hopp til innhold

Prosjekt

Effekt av tilpasset helseinformasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet prosjektet er å lage en oversikt over systematiske oversikter som evaluerer effekt av tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

forstørrelsesglass over ordsky
Colourbox.com

Sammendrag

Å tilegne seg helseinformasjon er avgjørende for å kunne fatte informerte helsebeslutninger og er blant annet avhengig av en persons helsekompetanse («health literacy»). Studier indikerer at pasientgrupper med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn ikke har lik tilgang til helsetjenester, selv når man justerer for sosiodemografiske forskjeller som utdanning og inntekt. Begrenset tilgang til tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring er én mulig årsak.  Formålet med denne rapporten er å lage en oversikt over systematiske oversikter som evaluerer effekt av tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) vil bruke rapporten som et kunnskapsgrunnlag til en faglig veileder for helsepersonell.

Om prosjektet