Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Effekt av mentorprogrammer for sårbare grupper (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om effekt av sysselsettingsorienterte mentorprogrammer for sårbare grupper inklusive innvandrere, personer med kronisk fysisk, eller psykisk helse problemer, rusmisbruksproblemer, eller personer med lavutdanning, på arbeidsrelaterte utfall.

Sammendrag

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet har blitt bedt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å gjennomføre en systematisk oversikt om effekt av sysselsettingsorienterte mentorprogrammer for sårbare grupper inklusive innvandrere, personer med kronisk fysisk, eller psykisk helse problemer, rusmisbruksproblemer, eller personer med lave kvalifikasjoner, på arbeidsrelaterte utfall. Vi skal søke systematisk etter litteratur for å identifisere relevante studier, kritisk vurdere metodologiske kvaliteten til inkluderte studier, oppsummere funn fra disse studiene, og presentere funn i form av en systematisk oversikt.

Om prosjektet