Hopp til innhold

Prosjekt

Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.


Sammendrag

Kort sammendrag

Helsedirektoratet sendte høsten 2013 en forespørsel om en kunnskapsoppsummering på effekt av «massemediekampanjer og bruk av sosiale media for å nå innvandrerbefolkningen med helserelatert informasjon knyttet til levevaneområdene alkohol, ernæring, fysisk aktivitet og tobakk». Samtidig sendte Kreftforeningen et liknende spørsmål om «ulike tiltak rettet mot innvandrere/minoriteter for å redusere sosial ulikhet i helse og fremme sunt kosthold og fysisk aktivitet».

Det ble besluttet etter prioritering av nye kunnskapsoversikter at de to forslagene skulle besvares med én rapport. I et møte 24.06.2014 med representanter fra Helsedirektoratet og Kreftforeningen og prosjektgruppa fra Kunnskapssenteret ble det enighet om å spesifisere tiltakene til informasjons- og holdningskampanjer formidlet via massemedier, inkludert nettbaserte informasjonskampanjer. Innholdet i tiltakene skal være rettet mot helsefremmende levevaner knyttet til alkohol, ernæring, fysisk aktivitet og tobakk. Slik oppsummert kunnskap er viktig for både Helsedirektoratets og Kreftforeningens videre utvikling av helsefremmende og forebyggende tiltak overfor innvandrere.

Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library. Protokollen for den systematiske oversikten er publisert her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011683/full 

Planlagt ferdigstillelse av endelig rapport er tidlig i 2017.

 

Om prosjektet