Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi har fremdeles lite kunnskap om overforbruk og misbruk av vanedannende legemidler.


Sammendrag

Prosjektet har to overordnete problemstillinger:

1) Belyse forekomst og variasjoner i overforbruk/misbruk av vanedannende legemidler i Norge og endringer i dette over en ti-årsperiode

2) Belyse samtidig bruk av alkohol og vanedannende legemidler, spesielt blant eldre.

Prosjektet vil benytte seg av data fra SSBs rusmiddelundersøkelser 2012-2016, Reseptregisteret 2004-2013, og data fra Rus og skadeprosjektet.

Om prosjektet