Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Birkebeiner aldringsstudien (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Studiens hovedmål er å undersøke aldring og utvikling av sykdom og funksjonsevne hos de sprekeste eldre i Norge.

Sammendrag

Birkebeiner aldringsstudien startet i 2009. Om lag 600 deltakere i Birkebeinerrennet ble inkludert i studien. Deltakerne var i alderen 65 til 90 år da studien startet, og de fleste har gitt samtykke å bli fulgt opp i mange år framover. Ved hjelp av spørreskjemaer har man kartlagt deltakernes livsstilsvaner, samt både mental og fysisk helse.

I 2012 ble omkring 5000 deltakere inkludert i en ny del av Birkebeiner aldringsstudien. Halvparten av de inviterte deltakerne hadde tidligere gått Birkebeinerrennet på ski, mens den andre halvparten ikke har deltatt i Birkebeinerrennet. Den sistnevnte gruppen er tidligere deltakere i helseundersøkelsen Helse og miljø i Oslo (HELMILO). Studiedeltakerne er i alderen 50 til 90 år, og har svart på et omfattende spørreskjema. Hovedmålet med denne studien er å undersøke sammenhenger mellom utholdenhetstrening og risiko for hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer.

Om prosjektet