Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Betydning av fars livsstil for barnets arvestoff - prosjektbeskrivelse

Publisert

far og sønn
Colourbox.com

Målet er å finne ut mer om hva som har betydning for barnets helse, slik at vi kan gi god veiledning til kommende foreldre.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Formålet med studien

Vi ønsker å finne ut om og hvordan fars livsstil i forkant av unnfangelse kan påvirke barnets DNA-signatur. Vi vil analysere både genetiske og epigenetiske konsekvenser av fars røykevaner på barnets DNA.  

Om studien

Miljøeksponeringer virker inn på fars genom (DNA), og mutasjoner eller epigenetiske endringer kan dermed overføres til barnet og forårsake sykdom, inkludert kreft, senere i barnets liv. Påvisning av slike endringer i mennesker er vitenskapelig utfordrende. Det var mulig i en kohort av en høyt eksponert populasjon av Chernobyl-overlevende og deres barn (Dubrova et al., 2002). Disse analysene utnyttet et kjent fenomen som består i at såkalt repeterende DNA-sekvenser har høy mutasjonsrate, og førte til dannelse av minisatelittmutasjoner.

Vi har tidligere utført et lignende studie der vi fant ny-oppståtte endringer i barnets DNA før fødsel, i slike minisatellitt områder. Disse endringene var assosiert med fars livsstil før unnfangelse. De oppsiktsvekkende resultatene ble publisert i FASEB Journal (Linschooten et al., 2013). Det var relativt flere mutasjoner i CEB1-minisatellittlokuset hos barn av røykende fedre, men det ble funnet færre mutasjoner hos barnet dersom far hadde en relativt høy årsinntekt, hvilket kan være et mål på å ha mulighet til en sunnere livsstil. Dette er den første studien i mennesker som finner flere mutasjoner i kjønnscelle-genomet, overført til barnet, når far er moderat eksponert. Disse funnene bør bekreftes siden det er viktig å identifisere hvordan og i hvilken grad foreldrenes eksponering kan påvirke barnets helse.

I denne nye studien ønsker vi å undersøke nye triader (mor, far og barn) fra Mor og barn-kohorten (MoBa) som inkluderer en mer omfattende og grundigere analyse av DNA ved hjelp av helgenom-sekvensering (Next Generation Sequencing). Vi ønsker å bekrefte tidligere funn og sjekke om mutasjonene fra far som kan være forårsaket av fars røyking blir overført til barnet. I tillegg ønsker vi å se om endringer i såkalte mikroRNA eller  metylering av DNA (epigenetisk endring), forårsaket av fars røyking, kan overføres fra far til barn. Slike endringer kan endre uttrykket av en eller flere gener og kan ha betydning for barnets utvikling.

Tidligere studier på mus fant vi at musespermier som ble behandlet med det kreftfremkallende stoffet, benzo(a)pyrene (som finnes i sigarettrøyk), ga en økt endring av flere typer mikroRNA i det befruktede embryoet (Brevik et al.2012). Det betyr at fars røyking sannsynligvis kan være assosiert med epigenetiske endringer i barnet. Vi ønsker derfor å analysere og sammenligne mikroRNA-uttrykket i plasma fra de samme triadene (mor-far-barn). I tillegg vil vi analysere epigenetiske endringer i form av DNA-metylering, i tillegg til helgenomsekvensering vha NGS (Next Generation Sequencing). Med disse metodene søker vi å identifisere nye biomarkører.