Hopp til innhold

Prosjekt

Behandling av personer som er utsatt for eller utøver vold og seksuelle overgrep - prosjektbeskrivelse

Publisert

Folkehelseinstituttet skal på oppdrag fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) kartlegge systematiske oversikter om effekt av behandling for utsatte for og utøvere av vold og seksuelle overgrep.


Sammendrag

Det foreligger et ukjent antall systematiske oversikter som har oppsummert effekten av behandlingstiltak for voldsutsatte barn og voksne, og for barn og voksne som utøver vold og seksuelle overgrep. Det er også uklart om eksisterende oppsummert forskning omfatter brukererfaringer. En kartlegging av eksisterende systematiske oversikter om behandling av utsatte og utøvere vil utgjøre et viktig utgangspunkt for å kunne finne fram i kunnskapsgrunnlaget, samt for å avdekke eventuelle kunnskapshull.

Om prosjektet