Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Den overordnede målsetning i dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om barn med forsinket språkutvikling; finne faktorer som bidrar til variasjoner i språkkompetanse, samt lære mer om hvordan miljømessige og arvelige forhold bidrar til at barn utvikler språkvansker.

Barn leser
Foto: Folkehelseinstituttet (FHI)

Sammendrag

Et særlig fokus for prosjektet er å studere utviklingsveier til forsinket språkutvikling ved 5 år og stabilitet og endring i språkvansker og assosierte vansker fra barna er 18 måneder til de er vel inn i skolealderen (8 år).

Bakgrunn

Så mange som 12 % av barn i førskolealderen synes å ha vansker med å lære å snakke flytende, med god grammatikk, til forventet tid. Halvparten av dem synes å ha ”vokst det av seg” ved skolestart. Likevel strever en stor andel av de barna som har språkvansker i førskolealderen etter hvert også med å lære å lese og skrive. Barn med språkvansker har ofte problemer med å bli forstått og å forstå andre. En språkforsinkelse kan gjøre det vanskelig å bruke språket i samhandling (pragmatikk) og bidra til avvisning fra jevnaldrende og vansker med å bli sosialt akseptert. Liten deltakelse i sosiale samspill kan igjen føre til mangelfull trening i kommunikasjonsferdigheter.

Økt kunnskap om hvordan forsinket språkutvikling influerer på daglig fungering understreker nødvendigheten av å lære mer om hva språkforsinkelser henger sammen med, hvor tidlig tilstanden kan oppdages, og hvilke faktorer som bidrar til bedret språkkompetanse. Slik kunnskap vil øke forståelsen av hva som kan utgjøre gode tiltak for barn med språkvansker i førskolealder.

Mål

Prosjektet vil blant annet finne fram til:

  • Risikofaktorer for å utvikle en språk- og kommunikasjonsforsinkelse ved 18 og 36 måneder samt ved 5 og 8 år
  • Hvorvidt temperamentskarakteristika influerer på hvordan barn med språkvansker mestrer sosial samhandling.
  • Kjennetegn ved barn som har ulikt forløp av språkvansker fra 3 til 5 år
  • Forhold som forutsier ulike typer av språkproblemer som er utviklet ved 5 og 8 år
  • Forhold som forutsier om språkvanskene ved 3 år vil være forbigående eller vedvare til 5 år
  • Hva som påvirker sammenhengen mellom språkvansker ved 3 og 5 år og vansker med å lese og skrive ved 8 år
  • Sammenhenger mellom språkkompetanse og sosiale ferdigheter ved 5 år

Prosjektet skal også framskaffe kunnskap om hvorledes forhold i pre- og neonatalperioden virker inn på språkutvikling hos barn, herunder finne fram til:

  • Sammenhenger mellom språk og oppmerksomhetsfunksjon hos premature i perioden fra de er fra 18 til 36 måneder
  • Hvordan faktorer i pre- og neonatalperioden influerer på språkutvikling og sosial-kognitive funksjoner hos ”sårbare” barn

Prosjektet bruker data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen og er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Forskere

Prosjektet startet i januar 2008 og har foreløpig finansiering fram til 2016. Studien drives av prosjektleder Synnve Schjølberg Cand. Psychol, Patricia Eadie (Ph.D, logoped) og Luisa R Kvalbein i samarbeid med internasjonalt anerkjente forskere (Professor Mabel Rice USA, Professor Cathy Lord USA, Professor Margot Prior Australia). Andre samarbeidspartnere ved FHI er professor Per Magnus ved divisjon for epidemiologi og forsker og avdelingsdirektør ved avdeling for barns utvikling Heidi Aase. 

Publikasjoner

Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Aarø, Leif Edvard; Schjølberg, Synnve. Co-occurring development of early childhood communication and motor skills: results from a population-based longitudinal study. Child: Care, Health and Development, 2014 (NIPH)

Zambrana, Imac Maria; Ystrøm, Eivind; Schjølberg, Synnve, and Pons, Francisco Action Imitation at 1½ Years Is Better Than Pointing Gesture in Predicting Late Development of Language Production at 3 Years of Age. Child development 2013, Volume 84, Issue 2, s. 560–573. (FHI, UiO)

Zambrana, Imac Maria; Pons, Francisco, Eadie, Patricia; Ystrøm , Eivind. Trajectories of language delay from age 3 to 5: persistence, recovery and late onset. International Journal of Language and Communication Disorders: December 2013.

Lekhal, Ratib, von Soest, Tilmann, Wang, Mari Vaage, Aukrust, Vibeke G., Schjølberg, Synnve Norway’s high-quality center care reduces late talking in high- and low-risk groups. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics: September 2012 - Volum 33 (7) s. 562–569 (FHI UiO)

Zambrana, Imac Maria; Ystrøm, Eivind; Pons, Francisco. Impact of gender, maternal education, and birth order on the development of language comprehension: A population-based longitudinal cohort study from age 18 to 36 months. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics: February/March 2012 - Volum 33 (2) s. 146–155. (FHI UiO)

Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Wang, Mari Vaage; Schjølberg, Synnve; Von Soest, Tilmann. Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study.Early Child Development and Care 2011 ;Volum 181.(8) s. 1007-1019, (FHI)

Ribiero, Luisa A; Zachrisson, Henrik Daae; Schjølberg, Synnve; Aase, Heidi; Baumgartner, Nina; Magnus, Per. Attention problems and language development in preterm low-birth-weight children: Cross-lagged relations from 18 to 36 months. BMC Pediatrics 2011; Volum 11. (NIPH)

Roth, Christine; Magnus, Per; Schjølberg, Synnve; Stoltenberg, Camilla; Suren, Pål; McKeague, Ian W; Smith, George Davey; Reichborn-Kjennerud, Ted; Susser, Ezra. Folic acid supplements in pregnancy and severe language delay in children. Journal of the American Medical Association (JAMA) 2011 ;Volum 306.(14) s. 1566-1573, (FHI, UiO)

Schjølberg, Synnve; Eadie, Patricia; Zachrisson, Henrik Daae; Øyen, Anne-Siri; Prior, Margot.Predicting Language Development at Age 18 Months: Data From the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 2011 ;Volum 32.(5) s. 375-383, (FHI)

Schjølberg, Synnve; Lekhal, Ratib; Vartun, Marika; Helland, Siri Saugestad; Mathiesen, Kristin Schjelderup. Rapport 2011:5. Barnepass fram til 18 måneder: Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år. Folkehelseinstituttet. (FHI)

Schjølberg, Synnve; Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage; Zambrana, Imac Maria; Mathiesen, Kristin S.; Magnus, Per; Roth, Christine. Rapport 2008:10. Forsinket språkutvikling: En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen. Folkehelseinstituttet (FHI)

Vartun, M., Helland, S.S., Wang, M.V., Lekhal, R. og Schjølberg, S. (2012): En barnehage preget av kompetanse og trivsel. Første steg nr 3/ 2012, Utdanningsforbundet.

Helland, S.S., Vartun, M, Melkevik, O., Lekhal, R. og Schjølberg, S. (2012): Barnehagen som arena for vekst og trivsel.Første steg nr 2/ 2012, Utdanningsforbundet.

Status

Pågående