Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder

Prosjekt

Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Alvorlige atferdsproblemer i kombinasjon med alvorlig hyperaktivitet i tidlig alder gir betydelig risiko for utvikling av kroniske psykiske vansker. Et fåtall barn henvises for hjelp for denne type problemer i førskolealder. Dette er et doktorgradsprosjekt der målet er å bidra med kunnskap om tidlig opptreden av atferdsproblemer og hyperaktivitet.


Sammendrag

Colourbox
Colourbox

Bakgrunn for studien

Blant barn i skolealder med ADHD har mer enn halvparten også alvorlige atferdsforstyrrelser. Atferdsforstyrrelsene er oftest i form av sinneutbrudd, protester, krangling og annen opposisjonell atferd, men kan også ha alvorligere form med voldsbruk, trusler og plaging av andre.

Vår kunnskap om utvikling av både ADHD-symptomer og samtidige atferdsproblemer i førskolealder er svært begrenset. Ved å følge en gruppe barn med slike vansker fra tidlig alder, kan vi få ny kunnskap om hvilke faktorer som kan disponere for utvikling av alvorlige vansker over tid og hva som kan forhindre en slik utvikling.

Med basis i undersøkelsene ved 3 års alder kan man studere kjennetegn hos barn med symptomer på både ADHD og atferdsforstyrrelser. Man kan se på ulike forhold hos barnet som er assosiert med slike vansker, som temperament, modningsnivå, vansker med å regulere følelser og atferd og andre områder. Det er også mulig å studere risikofaktorer i barnets miljø. Spørreskjemadata fra svangerskap, fødsel og tidlig barnealder kan brukes til å studere både risikofaktorer og de tidligste indikatorene på utvikling av psykiske vansker.

Involverte forskere

Stipendiat: Bothild Bendiksen
Veiledere: Anne Margrethe Myhre, Pål Zeiner, Elisabeth Svensson
Samarbeider også med de andre forskerne og de andre prosjektene tilknyttet ADHD-studien.

Publisert hittil i prosjektet

Bendiksen, B., Aase, H., Diep, L. M., Svensson, E., Friis, S., & Zeiner, P. (2015). The Associations Between Pre- and Postnatal Maternal Symptoms of Distress and Preschooler's Symptoms of ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Conduct Disorder, and Anxiety. J Atten Disord, [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26647350

Bendiksen, B., Aase, H., Svensson, E., Friis, S., Myhre, A. M., Reichborn-Kjennerud, T., & Zeiner, P. (2014). Impairment in Young Preschool Children with Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Co-occurring Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 2(3). 

Bendiksen, B., Svensson, E., Aase, H., Reichborn-Kjennerud, T., Friis, S., Myhre, A. M., & Zeiner, P. (2014). Co-Occurrence of ODD and CD in Preschool Children With Symptoms of ADHD. J Atten Disord, [Epub ahead of print]. http://jad.sagepub.com/content/early/2014/06/27/1087054714538655.abstract

Status

Pågående