Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Alkohol og opinionen (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Befolkningens holdninger til alkoholpolitikken som føres kan si noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen.

Sammendrag

Er det for eksempel stor oppslutning om sentrale virkemidler som prisreguleringer, tilgjengelighetsbegrensninger og reklameforbudet?

I dette prosjektet belyser vi spørsmål knyttet til (1) hvem som i størst grad slutter opp om en restriktiv alkoholpolitikk, (2) hvordan oppslutningen endrer seg over tid, (3) hvordan oppslutningen er i Norge sett i forhold til i andre land, (4) om det er stor overlapp i oppslutning om rusmiddel- og tobakkspolitiske tiltak og (5) hvilke underliggende strukturer av overbevisning som utgjør holdninger til rusmiddel- og tobakkpolitiske tiltak, og hvilken funksjon slike holdninger har. Prosjektet baserer seg på ulike befolkningsundersøkelser.

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for rusmiddeltiltak med Torleif Halkjelsvik som prosjektleder.

Publikasjoner

Rise, J. & Halkjelsvik, T. (2016). Partipreferanser og holdninger til alkoholpolitikk. Tidsskrift for samfunnsforskning, 56 (4), 449-463.

Lund, I. O., Halkjelsvik, T., & Storvoll, E. E. (2016). Overlap in attitudes to policy measures on alcohol, tobacco and illegal drugs. International Journal of Drug Policy, 28, 60-66.

Rise, J., & Halkjelsvik, T. (2015). Does it matter how you ask? The forbid–allow asymmetry in the measurement of attitudes towards drug policies. International Journal of Drug Policy, 26(7), 632-635.

Storvoll, E. E., Moan, I. S., & Rise, J. (2015). Predicting attitudes toward a restrictive alcohol policy: Using a model of distal and proximal predictors. Psychology of Addictive Behaviors, 29(2), 492.

Storvoll, E. E., Rossow, I., & Rise, J. (2014). Changes in attitudes towards restrictive alcohol policy measures: the mediating role of changes in beliefs. Journal of substance use, 19(1-2), 38-43.

Storvoll, E. E., & Halkjelsvik, T. (2013). Changes in Norwegian public opinion on alcohol policy, 2005–2012. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 30(6), 491-506.

Om prosjektet