Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

ADHD-studien - prosjektbeskrivelse

Publisert


Studien vil skaffe ny kunnskap om ADHD-symptomer, risiko- og beskyttelsesfaktorer hos barn på ulike alderstrinn fra og med førskolealder.


 • Start

  2008 (pilot i 2007)

 • Status

  Pågående

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Heidi Aase

 • Kontaktperson FHI

  Therese Wardenær Bakke

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Formål

Vi har begrenset kunnskap om årsaker til ADHD, og vi vet også lite om kjennetegn ved ADHD i førskolealder. I ADHD-studien vil vi gjennom å undersøke mange barn i førskolealder, og følge dem etter hvert som de blir eldre, få ny kunnskap om ADHD-symptomer på ulike alderstrinn, risiko- og beskyttelsesfaktorer og mulige årsaksfaktorer.

I studiens delprosjekter og samarbeidsprosjekter ser forskerne på

 • Tidlige kjennetegn 
 • Forløp
 • Risiko- og årsaksfaktorer

Datainnsamlingen

Barna som deltar i ADHD-studien rekrutteres gjennom Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet. Både spørreskjemadata og biologisk materiale fra MoBa inngår i ADHD-studiens forskningsmateriale.

ADHD-studien er en longitudinell oppfølgingsundersøkelse.

I perioden 2007–2011 ble det rekruttert barn fra MoBa ved 3 års alder til en klinisk undersøkelse. Til sammen 1208 barn deltok i en dagsundersøkelse ved ADHD-studiens lokaler ved Oslo universitetssykehus. Undersøkelsen ble gjennomført med ulike tester, intervjuer og spørreskjemaer.  

I perioden 2012–2016 vil alle som deltok ved 3 år bli invitert til å delta i studien på nytt etter fylte 8 år. Informasjon om de samme barna ved 3 år og 8 år kan studeres, og ulike forløp sammenliknes, for å se på hvorfor noen får vedvarende vansker mens andre vokser dem av seg. Faktorer som påvirker utviklingen, kan også studeres.

Ved å kombinere data fra biologisk materiale og spørreskjemaer i MoBa med data fra undersøkelser av barn i ADHD-studien, vil vi kunne studere mulig innvirkning av blant annet genetiske faktorer, miljøgifter og ernæring.

Flere delprosjekter i ADHD-studien er knyttet til studier av risiko- og årsaksfaktorer ved ADHD. 

ADHD-studien er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus HF.