Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Prosedyreprosjektet (prosjektbeskrivelse)

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet koordinerer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

 2. Mini-metodevurdering (prosjektbeskrivelse)

  Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode.

 3. Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (prosjektbeskrivelse)

  Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet understøtter Nye Metoder med metodevurderinger.

 4. MedNytt – varsling av nye metoder (prosjektbeskrivelse)

  MedNytt er en nettside for publisering av korte varsler om nye og kommende metoder for helsetjenesten.

 5. Undervisning og støtte til kunnskapshåndtering (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal styrke kompetansen hos studenter og ansatte i helsetjenesten i kunnskapshåndtering.

 6. Tiltak for å forhindre frafall innen rusbehandling (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet blir nå videreført i Cochrane-samarbeidet.

 7. Effekt av etterutdanning av helsepersonell (prosjektbeskrivelse)

  Etterutdanningstiltak som kurs, konferanser, arbeidsgrupper eller seminarer kan føre til forbedring av profesjonell praksis og en bedring i helserelaterte utfall for pasienten.

 8. Effekt av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold, og bruk av tobakk (prosjektbeskrivelse)

  Hva er den dokumenterte effekten av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold og bruk av tobakk?

 9. Psykometrisk vurdering (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å lage systematiske oversikter over tester som brukes i norsk helsetjeneste og psykisk helsearbeid, og vurdere dokumentasjonen på testenes psykometriske egenskaper.

 10. Helseøkonomisk metodeutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet bidrar til å utvikle metoder som har særlig relevans for norske beslutningstakere, og bidra til å gjøre metoder for beregning av norske kostnadsposter åpne og tilgjengelige.

 11. Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus (prosjektbeskrivelse)

  Dette er et løpende prosjekt med årlige resultater både på sykehusnivå, helseforetaksnivå og helseregionnivå.

 12. Koordinering av indikatorer til OECD og NOMESCO (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet er knyttet til OECDs helsetjenesteindikatorprosjekt og Nordisk ministerråds arbeidsgruppe om kvalitetsmåling.

 13. Utvikling av verktøy for måling av brukererfaringer med kommunale helse- og omsorgstjenester (PasOppKHOT) (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet handler om å utvikle et verktøy som vil være tilgjengelig for bruk uten kostnader.

 14. Metodeutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet handler om utvikling og forskning som støtter opp under de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.

 15. Nattlig veitrafikkstøy og barns søvn, kognisjon og overvekt (prosjektbeskrivelse)

  Er det en sammenheng mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og lengde og kvalitet på barns søvn? Og mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og barns hukommelse, oppmerksomhet og risiko for overvekt?

 16. Birkebeiner aldringsstudien (prosjektbeskrivelse)

  Studiens hovedmål er å undersøke aldring og utvikling av sykdom og funksjonsevne hos de sprekeste eldre i Norge.

 17. Muggsopp-partikler i inneluft (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Veterinærinstituttet (VI) og Folkehelseinstituttet.

 18. Hvilke små maur angriper husene våre og hvor holder de til? (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med prosjektet er å finne ut hvor i huset ulike små maurarter foretrekker å ha reirene sine og hvilke arter som faktisk har reir innendørs.

 19. PHOEBE (Promoting Harmonisation of Epidemiological Biobanks in Europe) (prosjektbeskrivelse)

  PHOEBE (Promoting Harmonisation of Epidemiological Biobanks in Europe) skal etablere et forskningsnettverk som sikrer at europeiske land utvikler og maksimerer bruken av sine forskningsbiobanker.