Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Immunologiske effekter av ftalater ved inhalasjon og prenatal eksponering (prosjektbeskrivelse)

  I denne studien undersøker vi hvordan ftalater kan påvirke immunresponser i luftveiene gjennom studier i cellekulturer, i en human eksponeringsstudie og i en svensk mor-barnkohort.

 2. Folat og fettsyrer som årsak til forsinket språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Med dette prosjektet ønsker vi å finne årsaker til alvorlige lidelser som autisme og attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD).

 3. Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere (prosjektbeskrivelse)

  Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.

 4. European Observatory Health Systems Policy Monitor (prosjektbeskrivelse)

  The Observatory skal støtte og fremme kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene i Europa.

 5. Effekt av tidlige, korte, databaserte programmer på risikofylt bruk av alkohol og cannabis blant unge (prosjektbeskrivelse)

  Unge mennesker betyr her unge i alderen 15 til 25 år som er storforbrukere eller risikoforbrukere av enten ett eller begge disse stoffene.

 6. Omtaleprosjektet "Kort oppsummert" (prosjektbeskrivelse)

  Formidling og kritisk vurdering av systematiske oversikter.

 7. Den norske delen av det nordiske Cochrane-senteret (prosjektbeskrivelse)

  Kunnskapssenteret er basen for den norske delen av det nordiske Cochrane-senteret og er del av det internasjonale Cochrane-samarbeidet.

 8. Prosedyreprosjektet (prosjektbeskrivelse)

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet koordinerer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

 9. Mini-metodevurdering (prosjektbeskrivelse)

  Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode.

 10. Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (prosjektbeskrivelse)

  Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet understøtter Nye Metoder med metodevurderinger.

 11. MedNytt – varsling av nye metoder (prosjektbeskrivelse)

  MedNytt er en nettside for publisering av korte varsler om nye og kommende metoder for helsetjenesten.

 12. Undervisning og støtte til kunnskapshåndtering (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal styrke kompetansen hos studenter og ansatte i helsetjenesten i kunnskapshåndtering.

 13. Tiltak for å forhindre frafall innen rusbehandling (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet blir nå videreført i Cochrane-samarbeidet.

 14. Effekt av etterutdanning av helsepersonell (prosjektbeskrivelse)

  Etterutdanningstiltak som kurs, konferanser, arbeidsgrupper eller seminarer kan føre til forbedring av profesjonell praksis og en bedring i helserelaterte utfall for pasienten.

 15. Effekt av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold, og bruk av tobakk (prosjektbeskrivelse)

  Hva er den dokumenterte effekten av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold og bruk av tobakk?

 16. Psykometrisk vurdering (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å lage systematiske oversikter over tester som brukes i norsk helsetjeneste og psykisk helsearbeid, og vurdere dokumentasjonen på testenes psykometriske egenskaper.

 17. Helseøkonomisk metodeutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet bidrar til å utvikle metoder som har særlig relevans for norske beslutningstakere, og bidra til å gjøre metoder for beregning av norske kostnadsposter åpne og tilgjengelige.

 18. Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus (prosjektbeskrivelse)

  Dette er et løpende prosjekt med årlige resultater både på sykehusnivå, helseforetaksnivå og helseregionnivå.

 19. Koordinering av indikatorer til OECD og NOMESCO (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet er knyttet til OECDs helsetjenesteindikatorprosjekt og Nordisk ministerråds arbeidsgruppe om kvalitetsmåling.

 20. Utvikling av verktøy for måling av brukererfaringer med kommunale helse- og omsorgstjenester (PasOppKHOT) (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet handler om å utvikle et verktøy som vil være tilgjengelig for bruk uten kostnader.