Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus (prosjektbeskrivelse)

  Dette er et løpende prosjekt med årlige resultater både på sykehusnivå, helseforetaksnivå og helseregionnivå.

 2. Koordinering av indikatorer til OECD og NOMESCO (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet er knyttet til OECDs helsetjenesteindikatorprosjekt og Nordisk ministerråds arbeidsgruppe om kvalitetsmåling.

 3. Utvikling av verktøy for måling av brukererfaringer med kommunale helse- og omsorgstjenester (PasOppKHOT) (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet handler om å utvikle et verktøy som vil være tilgjengelig for bruk uten kostnader.

 4. Metodeutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet handler om utvikling og forskning som støtter opp under de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.

 5. Nattlig veitrafikkstøy og barns søvn, kognisjon og overvekt (prosjektbeskrivelse)

  Er det en sammenheng mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og lengde og kvalitet på barns søvn? Og mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og barns hukommelse, oppmerksomhet og risiko for overvekt?

 6. Birkebeiner aldringsstudien (prosjektbeskrivelse)

  Studiens hovedmål er å undersøke aldring og utvikling av sykdom og funksjonsevne hos de sprekeste eldre i Norge.

 7. Muggsopp-partikler i inneluft (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Veterinærinstituttet (VI) og Folkehelseinstituttet.

 8. Hvilke små maur angriper husene våre og hvor holder de til? (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med prosjektet er å finne ut hvor i huset ulike små maurarter foretrekker å ha reirene sine og hvilke arter som faktisk har reir innendørs.

 9. PHOEBE (Promoting Harmonisation of Epidemiological Biobanks in Europe) (prosjektbeskrivelse)

  PHOEBE (Promoting Harmonisation of Epidemiological Biobanks in Europe) skal etablere et forskningsnettverk som sikrer at europeiske land utvikler og maksimerer bruken av sine forskningsbiobanker.